Lagoon, Rabida Island, Galapagos Lagoon, Rabida Rabida Rabida
Dove, Rabida Sea lions, Rabida Sea lions, Rabida Sea lions, Rabida
Sea lion, Rabida Sea lion, Rabida Rabida Rabida